CARIE Z PROSTĚJOVSKA

 

1.04.1995 - ? 2004
Plemeno: IRSKÝ SETR
Registrační číslo: ČLP/IS/12494